Adventný kocúr

Dnes je prvá adventná nedeľa a na adventnom venci zapaľujeme prvú sviečku. Volá sa Nádej. Možno povedať, že sa začína krásny adventný čas.

O týždeň na bronzovú nedeľu zapálime druhú sviečku s názvom Mier, na striebornú nedeľu tretiu, ktorá sa volá Priateľstvo a na zlatú nedeľu zapálime štvrtú sviečku s názvom Láska.

Pri adventom venci každý rok pózuje aj náš 19-ročný kocúr Bandita. Ako ilustrujú naše snímky, zaujali ho aj vianočné dekorácie.

Milí čitatelia, napriek zložitej dobe vám prajem, aby ste tento krásny adventný čas prežili v zdraví, šťastí, v porozumení a láske, aby boli vaše príbytky naplnené pokojom a harmóniou.

Text a foto: Marta Kanalová, majiteľka stránky Naše zvieratko