Dosiahli lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

Vládny kabinet schválil koncom novembra návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať…