Magický zimný slnovrat

Dnes je 21. december. Deň, kedy začína astronomická zima. Zároveň nastáva zimný slnovrat, kedy je najkratší deň a najdlhšia noc v tomto roku.

Hovorí sa, že tento deň je najtemnejším dňom, ale následne sa začínajú dni predlžovať a noci skracovať. V minulosti bolo symbolické zrodenie Slnka časom rôznych magických rituálov. Tie mali ľuďom zabezpečiť zdravie, silu, bohatú úrody, ale aj odvrátiť nešťastie a choroby.

Naši predkovia si vysväcovali príbytky a vyháňali z nich zlých duchov. Slobodné dievčence sa venovali ľúbostnej mágii, ktorá im mala zabezpečiť dobrého manžela. Rozhádaní susedia sa uzmierovali, pretože nový rok sa nesmel začínať hádkami.

Spracovala a foto: Marta Kanalová