Nastal vianočný čas

Je tu znova obdobie, kedy kresťania oslavujú narodenie Ježiša Krista. Na najkrajšie sviatky v roku sa tešia najmä deti, ktorú túžobne očakávajú pod vyzdobeným stromčekom darčeky. Lenže, Vianoce nie sú o drahých…