Vianočné potkanie pomocníčky

Ako každý rok, tak aj tento, sme pri zdobení vianočného stromčeka mali potkanie pomocníčky. Mali veľkú radosť, keď ho mohli preskúmavať aj ozdobený. Boli fascinované ligotavými ozdobami, a tiež som…