Podiel vajec z klietkových chovov v reťazcoch klesá

Zvieracoprávna organizácia Humánny pokrok zverejnila správu Slovensko na ceste ku koncu klietkového chovu (Správa o stave trhu s vajcami za rok 2021. Správa obsahuje aktualizované údaje o tom, ako maloobchodné reťazce na…