V rebríčku bizarností vedie exkrement medveďa

Koncom roka sa objavujú nielen štatistiky najpopulárnejších výrazov „klasického“ vyhľadávania, ale aj zoznam rôznych bizarností, ktoré Slováci počas roka najčastejšie vyhľadávali vo vyhľadávači Google. Víťazom rebríčka agentúry Visibility za rok 2022 sa stala otázka: „AKO VYZERÁ EXKREMENT MEDVEĎA HNEDÉHO?“. Túto otázku vložilo do vyhľadávača minulý rok mesačne priemerne viac ako 700 Slovákov. Práve z tohto dôvodu Štátna ochrana prírody SR pripravila menší foto príbeh o potravnej ekológii medveďa hnedého, ktorý zverejnila na sociálnej sieti.

Medveď hnedý je chráneným druhom živočícha európskeho významu a patrí medzi pôvodné a prirodzene sa vyskytujúce druhy našej fauny. Za manažment a ochranu medveďa hnedého vo voľnej prírody zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR. Aj z toho dôvodu, práve Štátna ochrana prírody SR realizuje projekt zameraný na výskum a ochranu veľkých šeliem a zároveň kvôli prevencii vzniku škôd a zlepšeniu verejnej mienky voči medveďovi zriadila Zásahový tím pre medveďa hnedého. Rôzny uhol pohľadu a rôzne názory verejnosti na medveďa hnedého vyvolávajú vo verejnosti aj rozporuplné stanoviská a návrhy na spôsob jeho manažmentu.

Viac informácií o medveďovi hnedom nájdete aj na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=25&fbclid=IwAR2kKbiSuVL6zshH0caAqSyc4hR0L75CstKKtRCQIQoE1GN4vrB2qdaL9JI

Keďže na internete a sociálnych sieťach je možné v súčasnosti nájsť rôzne nepravdivé, zavádzajúce a negatívne informácie a reakcie, na týchto stránkach môžete nájsť reálne skutočnosti a fakty, vrátane základných informácií o medvedi hnedom, ochrany a prevencie, monitoringu veľkých šeliem i aktualít.

Rebríček bizarností, ktoré Slováci vyhľadávajú na internete nájdete: https://visibility.sk/blog/najbizarnejsie-veci-ktore-slovaci-vyhladavali-v-googli-v-roku-2022/?siedmy-rocnik&fbclid=IwAR3HcOiyl-aBcO03f0fn2QoeugkyEvW81PgBctNh08Cwo74XJgxIXQIGO88

A tu je fotopríbeh, ktorý pripravila Štátna ochrana prírody SR o potravnej ekológii medveďa hnedého

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR