Na cestách buďte obozretní

Pozor, na cestách buďte obozretní. Aj preto, aby ste sa bezpečne vyhli stretu so zverou. Pod kolesami auta najčastejšie končia srny a jelene, menšie poškodenie spôsobujú aj vtáky. Ojedinele vám však cestu môže prekvapivo skrížiť aj vlk. Tak ako to bolo v Poloninách na sklonku minulého roku. Stalo sa tak v doobedňajších hodinách, medzi 9.00-10.00 hod., na štátnej ceste medzi obcami Ulič a Uličské Krivé.

Nepríjemný príbeh skončil značným poškodením osobného auta a smrťou vlčieho samca. Obhliadkou bolo zistené, že približne 5-ročný vlk bol v dobrej fyzickej kondícii, mal zdravú výraznú srsť, nejavil známky choroby. Zrejme naháňal možnú korisť, za ktorou vbehol na cestu. Čo robiť v takom prípade? Stret so zverou sa vníma ako dopravná nehoda, je nutné ju bezodkladne ohlásiť polícii. Tá, po získaní tejto informácie, kontaktuje zástupcov príslušného poľovného revíru, v prípade chráneného živočícha aj zástupcu správy dotknutého chráneného územia.

Lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru, v ktorom sa udalosť stala. Ak by ste škodu nenahlásili, prípadne živočícha vzali so sebou, hrozí vám obvinenie z trestného činu pytliactva. V tomto prípade sa zrazený vlk stal majetkom PZ Javorník v Uliči. Stret so zverou (aj v prípade, že ide o chránený druh živočícha) sa vníma ako škodová udalosť, a tú poisťovňa preplatí len v prípade, ak máte havarijné poistenie (prípadne alternatívu pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu). Pri strete so zverou nie ste označený z hľadiska polície za vinníka (pokuta vám nehrozí).

Vlk – šelma, ktorej neprávom prischol tieň krvilačnosti – má v prírode nezastupiteľné miesto: lovením svojej koristi, predovšetkým jelenej a diviačej zveri, udržiava jej primeranú početnosť a vykonáva výber selektívny a zdravotný. V Poloninách je populácia vlka stabilná, počas celého roka môžeme nájsť jeho pobytové znaky: stopy, trus, výnimočne ho možno aj zahliadnuť alebo počuť jeho vytie.

Zdroj: Národný park Poloniny, foto zrazeného vlka počas obhliadky: Miroslav Micenko, S-NP Poloniny