Pozorovanie zimných hostí na Dunaji

V sobotu, 28. 1. 2023 budeme pozorovať zimných hostí na Dunaji.  Pridajte sa! Od 10:00 – 12:00 sa na Hrušovskej zdrži (Čunovo, Bratislava) bude konať pozorovanie vtáctva za odborného výkladu, povieme si aj o aktivitách, ktorým sa venujeme v rámci ochrany vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení, k dispozícii budú ukážky odkloňovacích prvkov.

Akcia je bezplatná a vstup je voľný (bez registrácie). Tešíme sa na vás!

Hrušovská zdrž je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, ktoré bolo vyhlásené aj kvôli ochrane zimujúceho vtáctva. Pre viaceré druhy sa stalo toto miesto kľúčovou zimnou lokalitou. Kŕdle zimujúcich chochlačiek vrkočatých a sivých dosahujú najvyššie počty v strednej Európe. Zimujúce hlaholky obyčajné dokonca vytvárajú na Hrušovskej zdrži v tuhých zimách najväčšie zhromaždiská v Európe. Celkovo tu je možné pozorovať počas zimy viac ako 40 druhov vodného vtáctva.

Akcia je organizovaná v rámci projektu „Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom“, spolufinancovaného vládou Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu a projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Online mapu s miestom parkovania a pozorovania vtáctva nájdete TU

Viac info nájdete: https://www.dravce.sk/…/1664-pridajte-sa-na-exkurziu…

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, foto: Ján Svetlík