Populácia orla kráľovského vzrástla

Orly kráľovské a iné dravé vtáky sú častými obeťami „vtáčej kriminality“. Ide o trestné činy, ktoré sa dotýkajú chránených druhov vtákov. Na Slovensku páchatelia najčastejšie vykladajú otrávené návnady do voľnej prírody, s cieľom otráviť zvieratá, ktoré vinia zo spôsobených škôd. Dopúšťajú sa nelegálneho konania, za ktoré im hrozí viacročné väzenie. Zároveň ohrozujú populácie vzácnych a ohrozených druhov dravých vtákov. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku sa téme vtáčej kriminality dlhodobo venujú a spolu so zahraničnými kolegami realizovali aktivity na jej potlačenie. 

Vtáčia kriminalita je vážnym problémom, ktorý v mnohých oblastiach limitoval rast populácií najviac ohrozených druhov dravých vtákov. Úmyselná otrava voľne žijúcich živočíchov je prax, ktorá už dávno mala byť minulosťou. Nanešťastie, stále sa nájdu ľudia, ktorí sú schopní takéhoto barbarského činu. Od roku 2016 evidujeme v našej databáze vtáčej kriminality až šesť otrávených vzácnych orlov kráľovských, 17 orliakov morských, 13 hají červených, ale aj viac než 100 myšiakov hôrnych,“ uvádza Tomáš Veselovský z tímu Pannon Eagle LIFE.

Úmyselné otravy sú hrozbou nielen pre dravé vtáky, ale aj pre ľudí. „Jedy, ktoré používajú páchatelia sú rovnako nebezpečné pre zvieratá aj ľudí. V momente, ako páchateľ vyloží otrávenú návnadu, stráca kontrolu nad tým, kto alebo čo s ňou príde do kontaktu. Počas terénnych kontrol nachádzame návnady aj na miestach, kade bežne chodia ľudia na prechádzku v prírode. Pokojne sa tak môže otráviť pes alebo človek, ktorý by prišiel do kontaktu s otrávenou návnadou. Jed sa do organizmu vstrebáva aj cez pokožku. Pri nájdení podozrivého nálezu je obozretnosť na mieste,“ dopĺňa Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku. 

Územia, kde sa v minulosti vyskytli prípady vtáčej kriminality, sú pod drobnohľadom. „V rámci medzinárodného projektu boli špeciálne vycvičené psy na vyhľadávanie otrávených návnad. Na Slovensku máme dvoch takýchto psov – špecialistov a slúžia priamo v policajnom zbore. Členovia Ochrany dravcov na Slovensku, Štátnej ochrany prírody a policajti so služobnými psami preventívne kontrolujú rizikové územia. Taktiež prehľadávajú aj tie oblasti, z ktorých boli hlásené uhynuté dravce s podozrením na otravu,“ hovorí Veselovský

Potláčanie vtáčej kriminality si vyžaduje značné úsilie a vedomosti z rôznych vedných oblastí. „Skúsenosti z praxe a odborné znalosti si zainteresované subjekty odovzdávali na národných aj medzinárodných stretnutiach. Za posledných päť rokov sa týchto stretnutí zúčastnilo viac než 840 policajtov, prokurátorov, pracovníkov z oblasti ochrany prírody a veterinárneho lekárstva. Všetci z nich sú priamo zapojení do riešenia problematiky vtáčej kriminality,“ informuje Guziová.

„Teší nás, že odkedy sa riešeniu témy vtáčej kriminality intenzívne venujeme v rámci Pannon Eagle LIFE, zaznamenali sme postupný nárast hniezdnej populácie orla kráľovského na Slovensku, ktorá v niektorých regiónoch dlhodobo stagnovala. Z 59 hniezdiacich párov, v roku 2016, počet párov, v roku 2022, narástol na 94. Tento kráľ nížin je indikátorom, že sme na dobrej ceste, aby prípady úmyselných otráv voľne žijúcich živočíchov raz a navždy vymizli z nášho územia“ uzatvára Veselovský. 

Zdroj: Tomáš Veselovský, Ochrana dravcov na Slovensku, foto: Jozef Chavko, Stanislav Harvančík