Krúžok motivuje k ochrane prírody

Od apríla 2021 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote realizuje projekt pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden. V rámci neho vznikol krúžok Zmierňujeme dopady klimatických zmien v praxi…