Pripomenuli sme si Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí si pripomíname 2. februára na výročie podpísania Ramsarského dohovoru , ktorého cieľom je práve ochrana mokradí. Na Slovensku máme v zozname mokradí medzinárodného významu zapísaných 14 území,…