Pripomenuli sme si Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí si pripomíname 2. februára na výročie podpísania Ramsarského dohovoru , ktorého cieľom je práve ochrana mokradí. Na Slovensku máme v zozname mokradí medzinárodného významu zapísaných 14 území, tzv. ramsarských lokalít.

Medzi najznámejšie ramsarské lokality na Slovensku patria:

-Senianske rybníky v okrese Michalovce a Sobrance

-Dunajské luhy

-Rieka Orava a jej prítoky

-Poiplie

-Mokrade Turca

-Latorica

-Jaskyne Demänovskej doliny

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na svete. Od roku 1970 svet prišiel o viac ako 35 % mokradí. Tento unikátny ekosystém je prostredím pre život a rozmnožovanie pre približne 40 % všetkých druhov rastlín a živočíchov.

Medzi ich najdôležitejšie funkcie patrí:

-zachovanie biodiverzity rastlín a zvierat.

-sú prirodzeným filtrom na vodu a dokážu chrániť prostredie pred záplavami či nadmernými zrážkami.

-niektoré typy mokradí, najmä mangrovy či rašeliniská, sú výnimočne efektívne v pohlcovaní uhlíka.

-mokrade vytvárajú prostredie pre lov rýb, turizmus a relax

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR