Vyhodnotili fotosúťaž vodného vtáctva

Pri príležitosti medzinárodného zimného monitoringu vodného vtáctva, ktoré počas januárových dní prebiehalo na našom území, usporiadala Štátna ochrana prírody SR na sociálnych sieťach fotosúťaž.

Fotografie vodného vtáctva neboli nutne viazané na januárové sčítanie a boli akceptované akékoľvek fotky vodných a na vodu viazaných vtákov. K fotografii mali súťažiaci pripísať názov druhu a lokalitu.

Celkovo bolo poslaných až 108 krásnych fotografií, z ktorých boli podľa počtu lajkov vybraní výhercovia:

1. miesto s počtom lajkov 190 získala fotografia bociana bieleho od Martina Hrabovského (lokalita Nové Zámky, rybníky SRZ)

2. miesto s počtom lajkov 173 získala fotografia volavky bielej od Honzika Marciša (lokalita – Malý Draždiak)

3. miesto s počtom lajkov 159 získala fotografia rybárika riečneho opäť od Honzika Marciša (lokalita – Malý Draždiak)

1.miesto s počtom lajkov 190 – bocian biely, Martin Hrabovský (lokalita Nové Zámky, rybníky SRZ)

2. miesto s počtom lajkov 173 – volavka biela, Honzik Marciš (lokalita – Malý Draždiak)

3. miesto s počtom lajkov 159 – rybárik riečny, Honzik Marciš (lokalita – Malý Draždiak)

Výhercovia získali vecné ceny v podobe knižných publikácií a praktických pomôcok v teréne. Všetkým fotografom ďakujeme a prajeme množstvo krásnych záberov aj v tomto roku.

Zdroj: Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR