Cencúle trčiace zo zeme

Kurióznu fotografiu cencúľov poslala do redakcie naša čitateľka Marta Sýkorová z Rožňavy. Vidieť na nej, ako cencúle trčia zo zeme. „Cencúle mávame v zime bežne na dome, väčšinou na odkvapovej rúre, keď…