Cencúle trčiace zo zeme

Kurióznu fotografiu cencúľov poslala do redakcie naša čitateľka Marta Sýkorová z Rožňavy. Vidieť na nej, ako cencúle trčia zo zeme.

„Cencúle mávame v zime bežne na dome, väčšinou na odkvapovej rúre, keď zamrzne voda. Tieto, ktoré trčali zo zeme, ma prekvapili,“ poznamenala Marta Sýkorová, ktorá do redakcie poslala aj ďalšie fotografie cencúľov. Jeden z nich je poriadne veľký.

Tieto priezračné kúsky ľadu patria neodmysliteľne k zime. Sú priezračné, no zároveň krehké. Ani niet divu, že sa často stávajú objektom fotografovania.

Text: Marta Kanalová, foto: Marta Sýkorová