Budú rozvíjať chov norika muránskeho typu

Zachovanie chovu koní na Muránskej planine je aj v záujme Správy národného parku. Národný park Muránska planina má za cieľ nielen zachrániť, ale aj rozvíjať jedinečný chov norika muránskeho typu.

Zonáciou Národného parku Muránska planina sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a pre rozvoj prírodného cestovného ruchu a agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Plán obnovy a odolnosti SR schválilo projekt na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430 tisíc eur.

V zmysle dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva, starostlivosť o vzácne kone budú zabezpečovať Lesy SR š. p. a Správa Národného parku spoločne.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, foto: J. Šmídt, video:Youtube.com