Stráž prírody vyzýva na ohľaduplnosť

Stráž prírody vykonáva činnosť na území celého Slovenska aj počas zimných dní. V zime sa najčastejšie stretávame s neoprávnenými vjazdami do chránených území na snežných skútroch, snowhawkoch a štvorkolkách so snežnými pásmi.

Jazda na snežnom skútri alebo inom motorovom vozidle, prípadne záprahovom vozidle je zakázaná už od 2. stupňa ochrany prírody, teda už aj v chránených krajinných oblastiach.

Okrem negatívneho vplyvu na prírodu hlavne rušením živočíchov v prirodzenom prostredí alebo rozjazdením lúčnych biotopov pri menšej vrstve snehu, dochádza častokrát aj k ohrozovaniu turistov a bežkárov, ktorí do prírody prichádzajú za oddychom a rekreáciou.

Strážcovia vyhodnocujú každú situáciu individuálne, avšak v správnom konaní hrozí za takúto jazdu v chránenom území pokuta až do výšky 3319,39 EUR alebo aj prepadnutie vozidla.

Na mieste môže strážca uložiť pokutu do 300 EUR, ak to postačuje na nápravu páchateľa, alebo vec spracuje na ďalšie konanie. Ak došlo k poškodeniu biotopov alebo je zrejmé, že páchateľ vedel, že môže prírodu poškodiť a konal úmyselne, môže byť takáto jazda riešená aj v trestnom konaní s možnosťou trestu odňatia slobody až na 1 rok.

Medzi ďalšími hláseniami našich správcov z uplynulých dní boli aj nájdené kadávery ulovenej zveri. Naši kolegovia našli veľkú jamu nelegálne uložených vnútorností, hláv a iných pozostatkov tiel poľovnej zveri. Hlásenie je aktuálne riešené prostredníctvom Zelenej linky a Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Predmetný poľovný revír dostal príkaz na odstránenie.  

Buďme tolerantní k prírode aj k sebe navzájom a na adrenalínové jazdy alebo zimné presuny si vyberajme také spôsoby, aby sme neporušovali zákon a zbytočne nezasahovali do prírodného prostredia, ktoré v zime odpočíva.

Zdroj: Stráž prírody Štátnej ochrany prírody SR, foto: Matej Deckár, Stráž prírody ŠOP SR