Leňošenie netopierov

Netopiere nepriaznivé zimné obdobie prečkávajú v stave hibernácie. Múdro vymyslené – nedostatok potravy a tepla radšej prespia. V Poloninách nemajú veľa vhodných úkrytov na svoje leňošenie. Ale vynašli sa – využívajú teleso hrádze Vodárenskej nádrže Starina.

Tohtoročné sčítanie netopierov prinieslo zaujímavé čísla: 4 000 exemplárov večernice malej (Pipistrellus pipistrellus), 4 exempláre večernice pozdnej (Eptesicus serotinus), 4 exempláre podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) a 2 exempláre podkovára malého (Rhinolophus hipposideros).

Zdroj: Správa Národného parku Poloniny, zoológ Tomáš Didirka