Jarné návraty zahájené

Prvé cíbiky, škovránky, hrivnáky, škorce či strnádky trsťové… to je druhové spektrum, ktoré každoročne tvoria pery na tvárach nadšencov, ktoré sú otočené proti smeru gravitácie.

Neklamný znak, že sa blíži jar! Vitajte, dobre dotankujte a šťastnú cestu na hniezdiská.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, foto: Jožo Chavko