Prvé prílety bocianov

Už tradične posledných 5 rokov dolieta medzi prvými, ak nie prvý, na svoje hniezdo na našom území bocian do obce Nižná Olšava v okrese Stropkov. Každoročne túto udalosť hlási  starosta obce. Ani po voľbách nových starostov sa situácia nezmenila. Informáciu o prílete na hniezdo, ktoré vidí priamo z kancelárie, podal opäť starosta obce Martin Hančák.

Na hniezde v obci sa bocian objavil už v stredu, 8.marca okolo obeda a zdá sa, že tu zotrvá do príletu partnerky. Nie je označený ornitologickým krúžkom, preto sa to nedá určiť, no podľa správania odborníci zo SOS/BirdLife Slovensko predpokladajú, že sa jedná o toho istého jedinca, ktorý takto každoročne láme rekordy v prílete na hniezdo.

Bocian pravdepodobne zimoval v oblasti na juhu Turecka, a tak mu cesta na hniezdo netrvá tak dlho ako jedincom zimujúcim v strednej či južnej Afrike. Ako uvádza ornitológ Miro Fulín : „Podľa údajov z telemetrických zariadení nemeckých a poľských bocianov vieme, že od 1. marca začali bociany zimujúce v Keni, Čade smerovať na sever, a tak prvých bocianov môžeme pri zachovaní vhodného počasia očakávať na našich hniezdach okolo 21. marca. Hlavný prílet bude podľa každoročných štatistík vrcholiť koncom marca a na začiatku apríla.“

Buďte všímaví a prispievajte svojimi pozorovaniami do Atlasu hniezd bociana na stránke bociany.sk. Všetci sa tešíme na vaše pozorovania.

Viac aj na https://www.facebook.com/bociany.sk

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, ilustračné foto: Miro Fulín, Obec Nižná Olšava