Sovy opustili zimoviská

Sovy, myšiarky ušaté, opustili svoje zimoviská. Väčšina z nich zimu strávila priamo v mestách. Počas dňa oddychovali na stromoch v blízkosti škôl, kostolov či v rodinných záhradách neraz desiatky jedincov. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorí v spolupráci s verejnosťou zbierali informácie o počte zimujúcich myšiarok, už poznajú výsledky.

  „Zbierali sme údaje o tom, kde a v akom počte myšiarky ušaté zimujú. Do monitoringu sme už ôsmykrát zapojili verejnosť prostredníctvom Súťaže s myšiarkami, ktorú podporila Nadácia ZSE. Vďaka tomu sa nám darí pokryť aj tie územia, z ktorých máme menej pozorovaní. Ďalšie údaje sme získali vlastným monitoringom a v spolupráci s dobrovoľníkmi zo SOS/BirdLife Slovensko,“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. 

Výsledky zo sčítania boli potešujúce. „Evidujeme 106 zimovísk, na ktorých zimovalo celkovo 1328 myšiarok. Rekordne najviac myšiarok bolo pozorovaných v centre Trebišova, kde zimovalo 107 jedincov. Môžeme povedať, že išlo o „metropolu myšiarok“.  Na západe Slovenska boli početnejšie zimoviská s takmer štyrmi desiatkami sov v Golianove a Močenku. Zozbierané údaje využijeme pri ochrane tohto druhu,“ informuje Veselovský.

Sovy sú častými postavami v rozprávkach. „Keď so svojimi deťmi chcete zažiť kúsok dobrodružstva, tak si urobte výlet za myšiarkami. Väčšina myšiarok už síce opustila zimoviská, no niektoré ostali hniezdiť v meste a nie je náročné ich nájsť. Ich prítomnosť prezradia vývržky popadané pod stromami. Ide o nestrávené zvyšky potravy, hlavne kosti a srsť z koristi. Potom, pri pohľade do korún stromov zrazu zistíte, že vás myšiarky celý čas pozorne sledujú. Myšiarky obdivujeme z dostatočnej vzdialenosti, aby sme ich nevyplašili,“ vysvetľuje Veselovský.

Myšiarky si hniezdo nestavajú, ale obsadzujú staré hniezda po holuboch alebo krkavcovitých vtákoch. „Na vhodných lokalitách, kde je starých hniezd nedostatok, vieme myšiarkám pomôcť vyvesením polobúdok. Pri troche šťastia myšiarky polobúdku obsadia a budeme môcť až do leta sledovať nádherné prírodné divadlo,“ uzatvára Veselovský.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, foto: R. Taričová, S. Harvančík