Hadiar sa vrátil

Toto boli prvé slová mailu od Jožka Lengyela, ktorý nám poslal s radostnou informáciou a foto o pozorovaní u nás vzácneho druhu, hadiara krátkoprstého (Circaetus gallicus).

„Dnes, 2.4.2023, lovil jeden jedinec v oblasti pohoria Burda, krúžil nad xerotermnými plochami, potom vykrúžil do výšok a odletel smerom na Maďarsko,“ napísal Jožko Lengyel.

Hadiar je prísne sťahovavý. Zimu trávi v Afrike južne od Sahary. Z hniezdísk odlieta najčastejšie v septembri a vracia sa koncom marca alebo začiatkom apríla. Viac sa o hadiarovi krátkoprstom dočítate tu: https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/hadiar-kratkoprsty-60629

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku