Na prechádzke stretla salamandru

Zaujímavého živočícha, salamandru škvrnitú, stretla na prechádzke Marta Sýkorová, ktorá žije v Čučme pri Rožňave. Vykračovala si po tráve, a tak ju odfotila. Dokonca poslala do redakcie aj krátke video. Naša čitateľka bola veľmi prekvapená, ale aj potešená, že mohla tohto plaza vidieť. Salamandra škvrnitá je u nás zákonom chránená ako ohrozený živočíšny druh.   

Nemožno si ju pomýliť. Jej až magické čierne sfarbenie s výraznými žltými škvrnami majú funkciu odrádzania. Jeho pokožka obsahuje jedové žľazy s látkou salamandrín. Dožije sa od 20 do 40 rokov, čo je neuveriteľný vek vzhľadom na veľkosť Živí sa hmyzom, dážďovkami, kobylkami a ďalšími bezstavovcami. V prírode predstavuje druh, ktorý je prínosný a neškodí. Keďže ide o nočného živočícha, je skôr vzácne salamandru nájsť počas dňa v aktívnom pohybe.  Salamandra má 26x početnejšie DNA než človek. Možno aj tu tkvie tajomstvo jej odolnosti a dlhovekosti.

Text: Marta Kanalová, foto, video: Marta Sýkorová