Milé prírodné ozdoby

Sezóna mláďat je tu a s ňou aj možnosť vidieť takéto pekné prírodné ozdoby v podobe mláďat sovy lesnej. Objektívom ich zvečnil Karol Šotnár. Milú fotografiu zverejnilo na sociálnej sieti združenie Ochrana dravcov na Slovensku.

Sova obyčajná obýva staršie lesy, najmä listnaté, žije však aj v zmiešaných alebo ihličnatých lesoch, v alejách s dutými stromami, v záhradách, v mestských parkoch a na cintorínoch. Hniezdi prevažne v dutinách starých stromov, ale aj vo väčších búdkach, na povalách starých budov, vo výklenkoch stavieb, niekedy i v starých hniezdach dravcov, z núdze môže zahniezdiť aj na zemi, medzi koreňmi stromov.

Hniezdom je plytká jamka, sama hniezdo nestavia.  Korisť hľadá predovšetkým podľa sluchu, a to obvykle za šera a v noci. V noci bežne loví iba podľa sluchu a v lese sa pritom orientuje podľa pamäti. Korisť chytá na zemi, vo vzduchu (často plaší drobné vtáky z ich nocovísk), ale aj z vodnej hladiny. Korisť pozostáva najmä z drobných hlodavcov a vtákov. Lokálne alebo dočasne môžu byť v jej potrave hojné aj žaby, hmyz alebo dážďovky. Sova obyčajná je našou jedinou sovou, ktorá sa pravidelne živí aj žabami. Viac sa dočítate na: https://www.dravce.sk/web/index.php/sk/sova-obyajna

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, foto: Karol Šotnár