Štúdia početnosti medveďa hnedého bude prístupná verejnosti

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) potvrdzuje, že ihneď ako bude ukončené recenzné konanie výsledkov monitoringu veľkých šeliem na Slovensku, bude štúdia v plnom znení dostupná širokej verejnosti. V súčasnosti…