Šesť vzácnych sokolov bude sledovaných prostredníctvom vysielačiek

Sledovanie jedincov rôznych vtáčích druhov prostredníctvom satelitnej alebo rádiovej telemetrie prinieslo mnohé vzácne poznatky. Pomocou tejto metódy, kedy je možné sledovať pohyb jedincov v zásade nepretržite v online prostredí, sa podarilo získať unikátne dáta o pohybe, lovn‎ých teritóriách, migračných trasách, ale aj nebezpečenstvách, ktorým musia zväčša mladé jedince čeliť. Na južnom Slovensku bolo tento rok označen‎ých šesť mláďat vzácneho sokola rároha satelitný‎mi vysielačkami, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie o mieste ich výskytu. Projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom podporil Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis.

„Inštalácia vysielačiek sa uskutočňuje za špecifických podmienok. Prvoradá je bezpečnosť mladých jedincov. Dôležité je monitorovať stav hniezdenia a čas vyliahnutia mláďat, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich vek, a tým pádom určiť najvhodnejší čas na osadenie vysielačiek. Spravidla to býva pár dní pred vyletením z hniezda, kedy sú už mláďatá dostatočne veľké a zároveň majú vyvinuté operenie. Pri inštalácii vysielačiek na sokola rároha sa používa čiapočka odskúšaná sokoliarmi, ktorá slúži na zatienenie a tým pádom ukľudnenie jedinca, ktorý je tak počas osadenia vysielačky pokojný,“ informuje Jozef Chavko, predseda občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.

„Práve u ohrozených druhov, akým je aj sokol rároh, majú dáta získané prostredníctvom vysielačiek nenahraditeľnú hodnotu. Na Slovensku sme sa dva roky po sebe (2021,2022) tešili rekordnému počtu vyvedených mláďat. Údaje z vysielačiek inštalovaných na šesť jedincov v roku 2021 nám však potvrdili vysokú úmrtnosť mláďat v prvých mesiacoch života a priniesli zaujímavé informácie o disperzn‎ých pohyboch mladých sokolov. Zatiaľ čo dospelé, staršie sokoly rárohy sa na slovenskom území zdržiavajú celoročne, pre mladé jedince to neplatí a vydávajú sa migráciu/cesty rôznymi smermi. Nanešťastie sme v tomto prípade zaznamenali úhyny mladých jedincov, či stratu signálu vysielačky, vo všetkých prípadoch do pol roka od vyletenia z hniezda. Príčiny úmrtia boli rôzne, zaznamenali sme napríklad úhyn v dôsledku zásahu elektrick‎ým prúdom, jeden jedinec bol pravdepodobne obeťou tornáda na Sicílii, ďalší bol ulovený v Kosove,“ dopĺňa Roman Slobodník, člen projektového tímu LIFE Danube Free Sky z Ochrany dravcov na Slovensku.

„S občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku spolupracujeme pri ochrane sokola rároha dlhodobo. Dnes takmer celá známa slovenská populácia hniezdi v búdkach nainštalovaných na našich stožiaroch. Úspešnosť projektu búdok preukazuje aj rekordná minuloročná hniezdna  sezóna, keď sokoly rárohy odchovali 163 mláďat. O to viac nám je ľúto, že sa niektoré mláďatá nedožijú ani jedného roka. Preto sme bez váhania podporili z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis projekt Vysielačky na pomoc vzácnym sokolom. Mláďatám sa pripevnia  vysielačky, vďaka ktorým ochranári získajú väčšie množstvo poznatkov o ich živote aj po vyletení z hniezda. Následne tak budú môcť zlepšiť podmienky pre ich prežitie,“ uzatvára Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku