Vážky patria k najstarším zástupcom hmyzu

Vždy som túžila foťákom zvečniť vážku. Nedávno sa mi o podarilo, keď som písala článok o Klimatickej záhrade SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Bez pohnutia sedela pri vyvýšených záhonoch. Opatrne som podišla…