Prírodné živly: Nespútaná energia Zeme…

S prírodou súvisia aj živly čiže elementy. Sú základom všetkého bytia na Zemi. „Bez týchto elementov by nebol život a neboli by sme tu ani ako ľudstvo a predsa sa dnešný…