Vzácne dravce či sovy môžu hniezdiť aj v obilí

Nomádi vtáčej ríše. Každý rok našu krajinu opúšťajú už koncom leta, aby sa počas jari vrátili, splniť si dôležitú úlohu výchovy novej generácie. Medzi vtáčích nomádov patrí aj sova myšiarka močiarna, ktorej hniezdenie na Slovensku je veľmi nepravidelné a vzácne. Tento rok sa ornitológovia z regiónu okolo Trnavy tešia nálezu až 5 teritórií.

Okrem toho je aktuálne známy už len jeden pár – na východe Slovenska, v okrese Michalovce. Sú roky, keď sa hniezdiace myšiarky močiarne vôbec nepodarí dohľadať a aj keď hniezdia, ide o sporadický výskyt niekoľkých párov. Podobne je to aj v prípade ďalšieho vzácneho hniezdiča – kane popolavej, u ktorej zatiaľ tento rok evidujeme iba dva páry. Oba druhy hniezdia na zemi. Pre znášanie vajec a výchovu potomstva si často vyberú polia. Preto je mimoriadne dôležité lokalizovať hniezdo včas a dohodnúť sa s užívateľom pozemkov na jeho ochrane.

„Myšiarka močiarna dostala svoj názov preto, lebo na hniezdenie si s obľubou vyberá okrem polí tiež miesta blízko vodných plôch. Ako naša jediná sova si hniezdo upravuje výstelkou. Kým jej výskyt v hniezdnom období je u nás vzácny, zimu na Slovensku trávi niekoľko desiatok jedincov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Tento rok sa našim členom podarilo potvrdiť 5 teritórií myšiarky močiarnej, všetky v trnavskom regióne. Hniezdenie druhu tu bolo naposledy zaznamenané v roku 2018. Pripisujeme to mimoriadne vysokému stavu obľúbenej koristi myšiarok – hraboša poľného (prebieha tzv. gradácia). Myšiarky močiarne, ale tiež iné dravce a sovy (sokol myšiar, myšiak hôrny, myšiarka ušatá, plamienka driemavá) tak plnia funkciu biologickej ochrany plodín. My im vieme pomôcť napríklad umiestnením konštrukcie v tvare T na polia, pre lepší výhľad pri love, ako aj hniezdnymi búdkami,“ uvádza Slobodník.

„Ochrana hniezda myšiarok močiarnych a ich potomstva je mimoriadne náročná. Mláďatká sa totiž začnú pohybovať v okolí veľmi skoro po vyliahnutí, keď ešte nie sú samostatné. Dospelé jedince ich kŕmia niekedy aj v rádiuse viac ako sto metrov od miesta vyliahnutia. Každopádne, s farmármi sme v kontakte, o mieste hniezdenia vedia a pri prácach budú postupovať s ohľadom na výskyt sovičiek,“ povedal Slobodník.

„Zodpovedný prístup vyžaduje i ochrana ďalšieho mimoriadne vzácneho druhu, hniezdiaceho v obilí, kane popolavej, ktorá tiež obľubuje hraboše. V okruhu piatich metrov okolo hniezda sa postaví oplôtok z pletiva, ktorý farmárom jednoznačne vymedzí, pokiaľ ešte môžu vykonávať poľnohospodárske práce a kde už je riziko vykosenia mláďat. Pletivo zároveň slúži ako zábrana, aby mláďatá neopustili hniezdo počas žatvy. Tento rok zatiaľ evidujeme dve hniezda, v okrese Nové Zámky. Začali sme už komunikáciu s farmármi ohľadom spolupráce pri ich ochrane,“ dodáva Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„V obilí môžu okrem uvedených druhov hniezdiť napríklad aj kane močiarne. Nakoľko sa už na poliach práce posúvajú smerom k žatvám, chceli by sme apelovať na farmárov, aby si všímali prípadné hniezdenie vtáctva na svojich pozemkoch. Ak takéto niečo spozorujú, prosíme ich aby kontaktovali Štátnu ochranu prírody SR, alebo niektorú z ornitologických organizácií,“ uzatvára Veselovský.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, tlačová správa