Bistro Otto prijalo bezklietkový záväzok

K záväzkom odmietajúcim vajcia z klietkových chovov sa pridáva ďalšie meno – Bistro Otto!, kaviareň Emil či ďalšie projekty spoločnosti, ktoré, majú spotrebu tisíce vajec mesačne. V súčasnosti využívajú výlučne vajcia z voľného výbehu, a záväzkom sa tak pridávajú k spoločnostiam, ktoré hovoria jasné nie klietkovým chovom.

“Teší nás, že sme mohli podporiť iniciatívu, ale v našom fungovaní to nemení nič. Slušné vajíčka používame od založenia nášho bistra v januári 2020 a to z vlastnej iniciatívy a presvedčenia. Je pre nás prirodzené pracovať so slušnými dodávateľmi a surovinami, tak ako chlebík je vždy kváskový a káva výberová, tak aj vajíčka z voľného výbehu. Zastávame názor, že kvalitná surovina je priorita číslo jedna pre vytvorenie kvalitného jedla. Naším hosťom nikde neprezentujeme, že pracujeme z týmito surovinami lebo to považujeme v dnešnej dobe za samozrejmé. Tak ako si domov kupujeme kvalitné suroviny, tak zásobujeme aj naše bistro a dúfame, že je to aj pre iných podnikateľov v obore rovnako prirodzené ako pre nás, hovorí Daniel Méri, prevádzkar bistra. 

Na svete je už aktuálne viac ako 2500 bezklietkových záväzkov firiem z každého odvetvia potravinárskeho priemyslu. Na Slovensku už bezklietkové záväzky prijala trištvrtina maloobchodného trhu, a niekoľko reštaurácii a výrobcov. 

“Prevádzky ako Bistro Otto! idú príkladom pre ostatné prevádzky. Ukazujú, že je to vždy o rozhodnutí a nastavení tých, čo tvoria koncept prevádzky – aké suroviny budú nakupovať, a či budú prihliadať na utrpenie zvierat”, dodala Miroslava Roháčová, Špecialistka na vzťahy s firmami Humánneho pokroku. 
Vo viacerých krajinách bol už schválený aj legislatívny koniec klietkových chovov pre sliepky. Najbližším príkladom sú susedné Rakúsko a Česko. Na Slovensku bol však zákaz klietkových chovov sliepok predložený v parlamente, ale kvôli odhlasovaniu predčasného konca schôdze ho poslanci a poslankyne v júni neboli schopní prerokovať. Až 73,7 % sliepok na Slovensku tak stále ostáva uväznená v klietkach. Petíciu za zákaz klietok podpísalo doposiaľ viac ako 70 tisíc Slovákov a Sloveniek.

Zdroj: Združenie Humánny pokrok, tlačová správa