Pastva kôz na Devínskom hradnom brale

Popri úspešných aktivitách v Strážovských vrchoch sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ  v rámci projektu LIFE Panalp pustilo do obnovy vzácnych trávnatých biotopov aj v Malých Karpatoch. V najzápadnejšom slovenskom pohorí túto jar v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy spustili pastvu na Devínskej hradnej skale.

Pasúce sa zvieratá doposiaľ spríjemňovali pobyt návštevníkom najmä na nádvorí Devínskeho hradu, odteraz ich však môžu pozorovať aj na južných svahoch hradného brala. Na miestach s ikonickým výhľadom na sútok Dunaja a Moravy totiž naše stádo kôz už niekoľko týždňov udržiava mimoriadne cennú skalnú step. Tá je jediným miestom na Slovensku, kde sa vyskytuje kriticky ohrozená palina rakúska (Artemisia austriaca).

Aby zistili, ako táto vzácna rastlina zareaguje na pastvu, v spolupráci s bratislavským pracoviskom Správy CHKO Dunajské luhy  zároveň spustili menší pokus, v rámci neho časť jedincov paliny pred kozami oplotili. Pastva kôz ale celkom určite prospeje tunajším teplomilným trávnatým spoločenstvám. Tie by bez potrebnej starostlivosti zarástli drevinami, v tieni ktorých by nedokázala dlhodobo prežiť palina a ani množstvo iných vzácnych svetlomilných druhov.

Zdroj: BROZ-Bratislavské regionálne ochranárske združenie, www.broz.sk