Podpora spolunažívania a ochrany veľkých šeliem v Karpatoch

Štátna ochrana prírody SR bude počas troch rokov súčasťou veľkého medzinárodného a multidisciplinárneho tímu zloženého z dvanástich projektových partnerov a dvanástich asociovaných partnerov zo siedmich krajín. ŠOP SR má v tomto projekte dôležité postavenie, pretože je zodpovedná za chránené územia vo všetkých oblastiach Slovenska, kde budú prebiehať pilotné aktivity, preto je účastná vo všetkých štyroch pilotných oblastiach. To znamená, že disponuje jedným z najvyšších rozpočtov v rámci projektu. 

Karpaty sú domovom početných populácií divo žijúcich rysov, vlkov a medveďov. Veľké šelmy sú preto kľúčovými zložkami lesných ekosystémov v Karpatoch, v regióne, kde sa nachádza jedna z najpočetnejších pôvodných populácií rysov, vlkov a medveďov v Európe. Nie je však jasné, či sú predmetné populácie stabilné alebo rastúce, pretože údaje sa nezbierajú harmonizovaným spôsobom naprieč hranicami. V posledných rokoch sa zvýšil počet konfliktov medzi veľkými šelmami a ľuďmi, avšak jednoznačne sa nevie, či by to mohlo byť spôsobené prípadnou vzrastajúcou populáciou.

Projekt LECA preto predstavuje konzistentný a účinný monitorovací prístup, v ktorom sú zapojené miestne zainteresované subjekty, ako poľovníci, poľnohospodári, samosprávy a štátne inštitúcie, čo by malo viesť k získaniu aktuálnych informácií o populácií karpatských veľkých šeliem a definovaní účinných opatrení na predchádzanie konfliktov medzi veľkými šelmami a ľuďmi.

V projekte boli definované štyri pilotné oblasti Beskydy-Kysuce, Tatry, Východné Karpaty, Slovenský kras – North HU Mts a dve referenčné oblasti Slovinsko a Rumunsko. Hlavným cieľom projektu LECA je nadviazanie cezhraničnej spolupráce v rámci ochrany a manažmentu veľkých šeliem v karpatských krajinách. Výsledkom projektu je poskytnutie účinných opatrení v rámci dôležitých tém, akými sú harmonizácia medzinárodného monitoringu veľkých šeliem, prevencia pytliactva a predchádzanie konfliktov medzi šelmami a ľuďmi.  

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, foto: Peter Drengubiak