Európska komisia dostala výzvu, aby zverejnila revidovanú legislatívu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

37 odborníkov a odborníčiek vyzýva predsedníčku Európskej komisie, aby predložila záväzné, dlho očakávané legislatívne návrhy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by riešili nedostačujúcu a zastaranú legislatívu. Tá v súčasnosti zvieratám v Európe neposkytuje dostatočnú ochranu.

Otvorený list adresovaný predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule Von der Leyenovej je podpísaný odborníkmi a odborníčkami z univerzitného prostredia, oblasti výskumu a veterinárnej správy, oblasti podnikania a poľnohospodárstva a ďalšími zainteresovanými stranami z niekoľkých krajín. Medzi signatárov patrí uznávaná ochranárka Jane Goodallová a filozof Peter Singer.

Signatári opätovne zdôraznili, že súčasná legislatíva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat je značne zastaraná a vyžaduje si okamžitú aktualizáciu v súlade s vedeckými dôkazmi a spoločenskými očakávaniami. Požadujú bezodkladné zverejnenie návrhu, ktorý by efektívne a komplexne riešil súčasný stav.

EK sa zaviazala zverejniť štyri návrhy na revíziu právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat ako súčasť stratégie Z farmy na stôl. Keďže sa blíži koniec funkčného obdobia von der Leyenovej, signatári a signatárky ju žiadajú , aby tento záväzok dodržala.

Revidovaná legislatíva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat nemá zabezpečiť len lepšiu ochranu zvierat, ale aj rovnaké podmienky pre podniky v celej Európe s podporou pre poľnohospodárov, ktorí prechádzajú na systémy s vyššími štandardmi, a zároveň využívajú výhody spravodlivej hospodárskej súťaže pri uvádzaní svojich výrobkov na trh . Revízia je nutná a kľúčová pre dosiahnutie spravodlivého, zdravého a udržateľného európskeho potravinového systému.

Obyvatelia a obyvateľky krajín Európskej únie už potrebu jednotnej a adekvátnej ochrany zvierat zdôraznili, ako sa ukázalo v konzultácii vedenej EK a v piatich úspešných Európskych občianskych iniciatívach (ECI) týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, medzi ktoré patrí aj výzva na prechod bezklietkové systémy a tiež vyzýva na zákaz kožušinových chovov v Európe.

Súčasné štandardy sú podľa Martina Smreka, riaditeľa zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok, neudržateľné a nedostatočné. „Zvieratá v EÚ už nemôžu čakať a my si nemôžeme dovoliť odkladať návrh na novú komisiu, ktorá príde až v roku 2024. Preto musí komisia konať už teraz – a posunúť tak Európu bližšie k humánnejším praktikám a lepšiemu zaobchádzaniu so zvieratami.”

Plný zoznam podpísaných je možné nájsť  tu.

Zdroj: Humánny pokrok, www.humannypokrok.sk