Čarovné jazierko v Klimatickej záhrade

Súčasťou Klimatickej záhrady Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote je aj čarovné jazierko s vodnými živočíchmi, aby bola zachovaná biodiverzita. Okrem rybiek je domovom žabiek, nájdeme tam aj vážky, korčuliarky či šidlá. Jazierko zaujalo aj žiačky II.P, ktoré nakŕmili karasy. 

Okrem jazierka nájdete v Klimatickej záhrade aj vyvýšené záhony, kompostéry, stromy, kríky, hmyzí domček či pocitový chodník. Jej súčasťou je  meditačná časť pod vŕbou s meditačným kruhom. Ako povedala manažérka projektu Ing. Monika Brezovická, onedlho budú prebiehať jesenné práce. 

Projekt Klimatická záhrada-Climatic Garden sa začal realizovať v apríli 2021 v rámci programu  „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma). Bol financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstva ŽP vo výške 5864 eur, spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom sumou 2057 eur. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR, projektovými partnermi ZŠ Pavla Dobšinského, CVČ Relax Rimavská Sobota a Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway.

Text, foto a video: Marta Kanalová