Na výstave v Čerenčanoch aj mileflérky

Hydinu, rôzne druhy holubov, králiky,  cholmogorské husy,  anglonúbijské kozy- to všetko videli návštevníci na tradičnej výstave drobných zvierat. Prebiehala 7. a 8. októbra na výstavisku ZO Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch. Jej cieľom bolo verejnosti priblížiť krásnu živú prírodu i čistokrvné zvieratká. Organizátormi boli Slovenský zväz chovateľov, ZO Čerenčany a OV Rimavská Sobota.

„Je to už v poradí 38. ročník našej  čerenčianskej  a 27. ročník oblastnej výstavy. Tento rok prebiehala aj III. špeciálna výstava miléflériek. Celkovo sa výstavy zúčastnilo 38 vystavovateľov. Vystavených bolo sto králikov, 85 holubov, 100 kusov hydiny, 12 kusov vodnej hydiny, 62 milefélériek,“ informoval predseda ZO Slovenského zväzu chovateľov Čerenčany a riaditeľ výstavy Ing. Ľuboš Pánis. Zástupcom riaditeľa výstavy bol Ľubomír Farkaš. Výstavy sa zúčastnili aj predseda SZCH Ing. Štefan Henžel, predseda holubárskej komisie Roman Čerťaský a predseda hydinárskej komisie Jozef Špaňúr.

Celkovo sa na týchto výstavách prezentovalo vyše 2540 chovateľov takmer z celého Slovenska ako aj z Maďarska. Zúčastnilo sa ich viac ako 30 tisíc návštevníkov, z ktorých bolo veľa detí a ich rozžiarené očká, plné radosti pri pohľade na krásne zvieratká, boli najväčšou odmenou pre členov zväzu chovateľov, organizátorov i vystavovateľov za ich celoročnú námahu pri chove čistokrvných zvierat.

Na usporiadaní výstavy drobných zvierat a mileflériek sa sponzorky podieľali: Obec Čerenčany, DJ NET- Bc. Ján Drugda, BONAMIX Gemerská Panica, AGROOBCHOD Rimavská Sobota, TAURIS, a.s., Rimavská Sobota, Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce, Delikát-tie najlepšie koreniny, EUROWOOD plus, s.r.o., Ing. Ďuriš Milan-veterinárna lekáreň Rimavská Sobota. Výstavný výbor ďakuje sponzorom a všetkým vystavovateľom , ktorí svojou ochotou pomôcť pri usporiadaní  výstavy a prezentácii výsledkov svojej celoročnej chovateľskej činnosti reprezentujú činnosť SZCH a podieľajú sa tak na zdarnom priebehu tejto spoločensko-záujmovej akcie.

Viac informácií na stránke http://www.zoszch.sk

Text: Marta Kanalová, foto: Viliam Vaš