Ochranári čistili lokalitu s výskytom raka červeného

Ochranári nedávno čistili vo Veľkej Fatre lokalitu s výskytom nepôvodného raka červeného. Ide o prvý zaznamenaný výskyt tohto invázneho druhu na Slovensku. V kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine…