Jesenné čistenie okolia školy

Hoci je sychravo a chladno, napriek tomu sme využili posledné hrejivé slnečné lúče na jesenné čistenie okolia našej školy. Aktivitu, ktorá má na našej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote tradíciu, organizoval školský parlament pod vedením koordinátorky Mgr. Žanety Petikovej. 

Zapojili sa žiaci, učitelia  i nepedagogickí pracovníci. Čistilo sa ihrisko, areál pred budovou školy, pod oknami, plotom i klimatická záhrada. V rámci čistenia sa zbierali aj odpadky a odstraňovalo suché lístie.   

„Jesenné čistenie okolia školy robievame pravidelne. Takéto upratovanie prebieha aj na Deň Zeme. Jeho cieľom je zveľadiť naše okolie a poukázať na to, že životné prostredie je pre nás veľmi dôležité a je potrebné ho chrániť,“ podotkla Mgr. Žaneta Petiková.

Domov sme odchádzali spokojní, pretože nás hrial príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

Text a foto: Marta Kanalová, SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota